Motan MKDens25 C38GC25

Nástenný závesný kondenzačný kotol

Výkon: 25 kW

Účinnosť: 106%

Nízke emisie

Príprava TUV

Záruka 36 mesiacov

Charakteristika:

 • Nástenný závesný kondenzačný kotol MOTAN MKDens25 s pracovným rozsahom 2,8 kW až 25 kW s prípravou TUV pracuje v nízkoteplotnom kondenzačnom režime s účinnosťou až 106% čím zabezpečuje hospodárnosť prevádzky a pomáha návratnosti investície
 • Maximálna úspora - nástenné kotly rady MKDens sú špeciálne navrhnuté pre budovy s teplovodnými okruhmi, kde výstupná teplota vody neprevyšuje 60oC a prevádzka je urdžiavaná v kondenzačnom režime
 • Výrobok je tolerantný k životnému prostrediu aj vďaka najmodernejšiemu prevedeniu spaľovacieho horáka: počas prevádzky kotla sa produkuje výrazne menšie množstvo NOx a CO2 v spalinách ako je bežné
 • Primárny výmenník je vyrobený z kvalitnej vysokoodolnej nerezovej ocele
 • Komfortnú prípravu TÚV zabezpečuje 26 doskový výmenník voda/voda, čím sa zároveň znižujú náklady na údržbu zariadenia
 • možnosť pripojenia externého vrstveného zásobníka TUV pomocou doplnkového prislušenstva ( sada na dobíjanie vrstvených zasobníkov )
 • V kotle je zabudovaná ekvitermická regulácia
 • Spoľahlivé prachu a vode odolné digitálne elektronické ovládacie prvky bez mechanických častí prispievajú k dlhej životnosti zariadenia
 • obehové čerpadlo pracuje na vyžiadanie mimo spaľovacieho cyklu

Bezpečnostné prvky rady MKDens:

 • Snímač teploty chráni pred prehriatím a následným poškodením okruhov ÚK a TÚV
 • Pretlakový bezpečnostný snímač chráni hydraulické časti kotla pred pretlakom väčším ako 3 bary alebo tlakom nižsím ako 0,8 bar
 • Bezpečnostný termostat chráni výmenník pred prekročením maximálnej prevádzkovej teploty
 • Vzduchový diferenčný spínač detekuje účinok ventilácie a informáciu odovzdáva riadiacej jednotke
 • system ochrany trojcestným ventilom
 • elektronická jednotka vybavená funkciami:
  • vlastná aktívna autodiagnostika
  • protimrazová ochrana zariadenia
  • prevencia ukladania vodného kameňa v pohotovostnom režime pretočením čerpadla každých 24 hodín