Úvod    Ponuka    Servisná prehliadka kotla

Servisná prehliadka kotla

Prečo vykonávať pravidelné servisné prehliadky kotla?

 

Pravidelným servisom plynového spotrebiča, ktorý by sa mal vykonávať jeden krát ročne, sa predchádza zbytočným poruchám zariadenia, zvýšenej spotrebe paliva a prípadnej nebezpečnosti zariadenia z dôvodu úniku plynu a emisií.

 

Servisná prehliadka zahŕňa:

  • zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
  • vyčistenie priestoru kotla (vysávačom, štetcom alebo tlakovým vzduchom)
  • vyčistenie sitka na spiatočke, vypustenie vykurovacej vody ak si to vyžaduje situácia, kontrola tlaku v expanznej nádobe
  • demontáž a vyčistenie horáka,
  • vyčistenie primárneho výmenníka podľa druhu a výrobcu
  • u kondenzačných kotlov výmenník vyčistený podľa predpisov výrobcu
  • očistenie elektród horáku a zhodnotenie ich stavu, s možnosťou preventívnej výmeny
  • kontrola tlaku na tryskách, prípadne nastavenie min. a max.tlaku, u kondenzačných kotlov nastavenie CO2 v spalinách pomocou analyzátora Boston
  • kontrola funkcie bezpečnostných systémov kotla (napr. poistky spätného ťahu spalín u komínových kotlov)-kontrola tesnosti plynových armatúr detektorom úniku plynu a to vždy po každom zásahu na plynových armatúrach kotla
  • vyhotovenie zápisu o kontrole a nastavení kotla


Termín servisu - pravidelné servisné kontroly sa odporúčajú vykonávať po skončení vykurovacej sezóny a to v mesiacoch marec až september . Dajú sa vykonať aj počas vykurovacej sezónny.

Servisované značky: